groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Welkom

Beste ouders,

Acht jaar lang is de basisschool een stuk van het leven van uw kind en van u. Daarom is het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat om te leren, zich er veilig en vertrouwd voelt. Ons motto is dan ook  ‘Leren met plezier’.
Wij stellen alles in het werk om dit te bewerkstelligen, zodat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. 

Op deze  website van de school zijn naast praktische informatie, zie de linker marge, ook allerlei algemene gegevens geplaatst. Ook kunt u er verslagen vinden van actuele gebeurtenissen. 

Voor de communicatie tussen school en ouders (en andersom) maken we gebruik van ‘mijnschoolinfo’, zodat informatie snel kan worden doorgegeven. 

Wanneer u nog vragen heeft, dan vernemen wij die graag. 

Met vriendelijke groet namens het team van de O.G. Heldringschool,

Ria Schoonenboom,
schoolleider

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.