groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Inspectierapport

Beste ouders,

In februari 2019 is de GGD op de O.G.Heldring peuterschool geweest.

Klik op onderstaande link om het inspectierapport te bekijken

Rapport jaarlijks onderzoek peuterschool O.G. Heldring IJsvogelplein 10-1

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.