groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Peuterschool O.G.Heldring

Onze doelstelling: Speel en groei !

Peuters leren door te spelen, te ontdekken en door zelf te doen. Bij Peuterschool O.G. Heldring kunnen kinderen naar hartenlust spelen en vriendjes maken. Onze leidsters zijn deskundig en weten precies hoe ze het beste uit uw peuter kunnen halen. Ze stimuleren de ontwikkeling van uw kind door samenspel aan te moedigen, spelletjes te doen, expressie en creativiteit aan te moedigen. Ook wordt er in de groep dagelijks voorgelezen en gezongen. Dat is belangrijk voor nu en geeft uw kind de juiste bagage als het straks naar groep 1 gaat.

Toelating

Als uw peuter 2,5 jaar is wordt uw kind in overleg met u als ouder in een vaste groep van 2 dagdelen geplaatst. Groepen tellen maximaal 16 kinderen. Op die manier kan uw kind rekenen op vaste leidsters en bekende kinderen in de groep.

Groepen

Maandag – donderdag groep

Dinsdag  – vrijdag groep

De woensdag kan worden gecombineerd met maandag dinsdag donderdag of vrijdag.

Speeltijd

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 met een inloop van 1 kwartier.

Inschrijving

Inschrijven kan via de website: www.scohpeuterscholen.nl of u kunt een inschrijfformulier ophalen bij de peuterschool. U kunt uw kind al inschrijven vanaf de geboorte.

Een inschrijving voor de peuterschool is niet automatisch een inschrijving voor de O.G.Heldring.

Adresgegevens

IJsvogelplein 10

2566 VS Den Haag

070-3627659

peuterschoologheldring@scoh.nl

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.