groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Feestcommissie

De O.G. Heldring heeft een Feestcommissie, die de school ondersteunt bij de organisatie en financiering van allerlei activiteiten buiten het educatieve programma en bij het verhogen van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

Deze activiteiten bestaan o.a. uit feestelijke bijeenkomsten voor de kinderen zoals de Kerstviering of de Paaslunch, maar ook de jaarlijkse Sportdag en het schaatsen en skiën op de Uithof. Tevens organiseren we in samenwerking met de school alle borrels voor ouders en kinderen, waaronder de afsluiting van de Projectweek en de musical van Groep 8 en natuurlijk het Zomerfeest.

De school, alle kinderen en het team varen wel bij betrokken en aanwezige ouders. Daarom proberen we het belang en de realiteit van de (vaak werkende) ouders te verwoorden in de overleggen met de school en zetten we ons in om zowel groepsouders als alle andere ouders te betrekken bij alle festiviteiten.

Naar het team toe besteden we namens alle ouders jaarlijks aandacht aan de dag van de leraar of verzorgen we een traktatie bij Sinterklaas of op Valentijnsdag. Ook bij afscheidsrecepties van teamleden zijn we aanwezig om namens alle ouders een afscheidsattentie te overhandigen.

Deze activiteiten worden betaald vanuit de bijdrage voor de Feestcommissie van €35,- die we u als ouder jaarlijks vragen te betalen en de opbrengsten van het jaarlijkse zomerfeest. In het schooljaar 2017-2018 betaalde ongeveer 70% van u de vrijwillige bijdrage. We hopen uiteraard dat het percentage betalende ouders in de komende jaren toeneemt. En indien u de toegevoegde waarde van de activiteiten van de Feestcommissie ervaart en u kunt het missen, dan is een extra bijdrage uiteraard ook altijd welkom.

De Feestcommissie bestaat momenteel uit:

Nathalie van Dijk (penningmeester)

Marjolein Eilbracht

Corona Koek (voorzitter)

Ida Kooijmans

Wouter Loomans

Jackie Nicholson

Syreeta Paulo

Jolanda Roos

Daniel van der Voort

We streven in de samenstelling van de Feestcommissie naar diversiteit en een goede vertegenwoordiging van de oudergroep van de O.G. Heldring. Dus ouders die samen zoveel mogelijk verschillende groepsjaren bestrijken, vaders en moeders, uit de Vogelwijk, Duindorp en Vruchten-Bomenbuurt.

Voor meer informatie over de Feestcommissie, onze activiteiten, goede suggesties of deelname, klikt u hier om een mail te sturen of belt u met voorzitter Corona Koek op 06-21881692.

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Realisatie schoolwebsite: HetSchoolvoorbeeld.nl.