groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Mijnschoolinfo

Mijnschoolinfo

Vanaf schooljaar 2013-2014 maakt de O. G. Heldringschool gebruik van de diensten van Mijnschoolinfo.

Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden op www.mijnschoolinfo.nl Registreren is mogelijk met het mailadres dat bekend is bij de administratie van de school.
Ouders die zich geregistreerd hebben kunnen daarna hun kinderen koppelen aan hun account. Ook is het mogelijk om een app voor de smartphone of het tablet te downloaden.

Wat zijn de mogelijkheden:

  • Vanuit school worden alle brieven digitaal via dit systeem verstuurd.
  • Leerkrachten kunnen met de ouders afzonderlijk contact opnemen en ouders kunnen via het systeem contact opnemen met de groepsleerkracht.
  • Er is een agendafunctie. Het gehele schooljaarrooster staat hierin. Ouders zien alleen die activiteiten die horen bij de groep van hun kind(eren).
  • Ook komt zeer binnenkort de optie beschikbaar dat ouders adreswijzigingen via dit systeem kunnen doorgeven. Zo heeft de school altijd de beschikking over de juiste gegevens

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.