groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De O.G. Heldringschool heeft uiteraard een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat momenteel uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De MR vertegenwoordigt de mening van ouders en personeelsleden richting het schoolbestuur.
De medezeggenschapsraad heeft formeel een aantal mogelijkheden:

  • Informatierecht : Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht : Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het  schoolreglement.

De medezeggenschapsraad van de O.G. Heldringschool komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Dan bespreekt ze de begroting, de jaarkalender, het beleidsplan van de school en alle andere zaken die met het functioneren van de school te maken hebben. U kunt de verslagen op de website terugvinden.

De MR bestaat op dit moment uit:

Oudervertegenwoordiging:
Roland Sars (voorzitter), Bianca Dekker, Marije Veenbergen-Tijsterman, Cecile Stulemeijer, Martijn Vissers

Personeelsvertegenwoordiging:
Martine Tuit (vice-voorzitter), Sabine Delnaaij (vice-voorzitter), Willemien Berendsen, Daniëlle Haffert, Ragonda Bruinenberg

Boven vlnr: Ragonda Bruinenberg, Daniëlle Haffert, Cecile Stulemeijer, Willemien Berendsen en Martine Tuit.
Onder vlnr: Roland Sars, Marije Veenbergen-Tijsterman, Bianca Dekker, Sabine Delnaaij.
Niet op de foto: Martijn Vissers.

U kunt ons altijd aanspreken op onderwerpen die u voor de MR van belang vindt. Dat kan direct op het schoolplein en in de school, maar ook via het e-mailadres: heldringschool_mr@scoh.nl

 

 

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.