groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Start schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2018/2019 is begonnen!

Vol enthousiasme zijn we –leerkrachten en leerlingen- gestart.

Ons OGH-team is versterkt met nieuwe collega’s. De kinderen hebben voor de vakantie al met hen kennisgemaakt, u, als ouders zult de leerkracht(en) van uw kind ontmoeten op de informatieavond (gr. 1 en 2) en/of bij het kennismakingsgesprek (gr. 3 t/m 8).

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 4 september, de gesprekken op donderdag 30 augustus en dinsdag 4 september. U kunt zich voor deze avonden inschrijven via Schoolinfo vanaf vanmiddag, maandag 27 augustus vanaf 17.00 uur.

Met elkaar zullen we ons weer inzetten om van dit schooljaar een goed jaar te maken, waarin de kinderen kunnen ‘leren met plezier’.

We zijn blij dat we vlak voor de start van de vakantie voor de vacature ‘ICT-coördinator’ een geschikte kandidaat met onderwijservaring hebben weten te vinden: Michel Boer.

Michel komt vanaf oktober twee dagen op onze school werken.  De vacature die is ontstaan door het vertrek van Maurits, is zo weer opgevuld. Maurits heeft aangeboden nog even de lopende ICT- schoolzaken te beheren en zal deze werkzaamheden overdragen aan Michel.

In de vakantieperiode zijn er in en rondom de school werkzaamheden verricht:

 • de gymzaal- en speellokaalvloer is gerenoveerd en opnieuw van een belijning voorzien;
 • in de groepen 1 en 2 zijn door de timmerman aanpassingen gedaan;
 • boven de zandbakken zijn zonneschermen aangebracht;
 • de lokalen en andere ruimten hebben een grote schoonmaakbeurt gekregen.

Bij de start van het schooljaar krijgen we vaak veel vragen, vandaar dat we een paar praktische zaken even op een rij zetten:

 • De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gebruiken de in- en uitgangen aan de Fazantpleinkant van de school.
 • De kinderen van de groepen 1 en 2 worden aan het einde van de dag pas door de leerkrachten aan de ouders/oppas meegegeven als zij de betreffende ouder/ oppas zien. Kleuters gaan nooit alleen het schoolplein op. Ouders/ oppas melden zich bij de lokaaldeur aan de kant van het schoolplein.
 • Kinderen van de groepen 3 en 4 worden door de leerkrachten in de rij naar het Fazantplein gebracht bij de groepstegel verzamelen zij zich en gaan pas naar huis als ze hun ouders/ oppas zien en de leerkracht gedag hebben gezegd.
 • De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gebruiken de in-en uitgang aan het IJsvogelplein. Zelfstandig komen zij ’s morgens binnen en verlaten zij ’s middags de school.
 • Kinderen die voldoen aan de voorwaarden van de fietsgrens (zie schoolgids) mogen op de fiets naar school komen. De fietsen worden geplaatst in de rekken of tegen de ‘fietsbeugels’ op het Fazantplein. Alleen voor de kinderen van groep 8!! is een fietsenrek geplaatst op het IJsvogelplein t.h.v. de peuterspeelzaal. Als het rek vol is moeten ook de fietsen van groep 8 op het Fazantplein worden geplaatst.
 • Ouders die hun kind(-eren) op de fiets naar school brengen worden vriendelijk verzocht om hun fietsen niet in de rekken of tegen de fietsbeugels te plaatsen! Graag uw fiets even plaatsen tegen het muurtje of bij de schuur, zo neemt u niet, al is het maar kort, een plekje voor een kinderfiets in beslag.
 • Het is vanwege brandveiligheidsvoorschriften niet toegestaan om fietsjes, stepjes, longboards ed. in de gangen/ hal/ lokalen van de school te plaatsen. Deze attributen moeten ook in de stallingen geplaatst worden of door ouders mee naar huis genomen worden.

Wij hopen dat de leerlingen en de leerkrachten een fijn schooljaar tegemoet gaan, waarin ze veel kunnen ’leren-met-plezier’!

Met vriendelijke groet namens het team van de O.G. Heldringschool,

Ada Hoek, bouwcoördinator onderbouw

Mariëtte Verhagen, bouwcoördinator middenbouw

José Vendel, bouwcoördinator bovenbouw

Ria Schoonenboom, directeur

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.