groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Raad van kinderen

3_normalKinderen van de O.G. Heldringschool hebben zitting in De Raad van Kinderen van de MCF.

De leerlingen van de plusklas (gr. 6,7,8) hebben zitting in de Raad van Kinderen van de Missing Chapter Foundation (MCF). Aan de Raad is enige tijd geleden door de leden van de MCF een dilemma voorgelegd.

Afgelopen dinsdag, 5 april, was het zo ver: de presentatie met adviezen/ideeën van de Raad van Kinderen aan de leden, waaronder Prinses Laurentien van Oranje en Marloes van der Have, de directie van de MCF.

Allen werden geboeid door de presentatie en waren actief betrokken bij de dialoog die na de presentatie gehouden werd.

Hieronder een verslag van de ochtend, opgesteld door Prinses Laurentien, directeur MCF:

“De toekomst komt, en daar spelen wij een rol in, dus die moeten wij meehelpen bepalen”, gaf Olivier (11) vanochtend aan. Precies om deze reden bestaat de Raad van Kinderen van Missing Chapter Foundation (MCF) in samenwerking met Unicef Nederland. De Raad van Kinderen adviseert organisaties over hun vraagstukken die gaan over de toekomst. Ook de Missing Chapter Foundation heeft een Raad van Kinderen. Vanochtend presenteerden zij hun ideeën aan o.a. Laurentien van Oranje en Marloes van der Have, de directie van de stichting.

De Raad van Kinderen van de Missing Chapter Foundation bestaat uit 26 kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisschool O.G. Heldringschool uit Den Haag. De afgelopen maanden heeft de Raad van Kinderen zich gebogen over de vraag Hoe kan de Missing Chapter Foundation ervoor zorgen dat het normaal wordt voor organisaties om ook naar de adviezen van kinderen te luisteren en écht iets met hun adviezen te doen? De Raad van Kinderen heeft onderzoek gedaan naar deze vraag door te spreken met bedrijven die een Raad van Kinderen hebben ingesteld, te kijken naar de website, logo en informatiebrochure van de stichting en werknemers te interviewen.

Goede ideeën

De Missing Chapter Foundation was onder de indruk van alle goede ideeën, die gingen over wat de stichting anders kan bedenken, zeggen en doen om ervoor te zorgen dat het normaal wordt om naar de adviezen van kinderen te luisteren.

Bedenken

  • Informeer de ouders van de kinderen. De ouders kunnen ook aanwezig zijn als de Raad van Kinderen hun adviezen presenteren.

Zeggen:

  • Laat jezelf veel meer zien, door reclame of te beginnen bij een naambordje bij de deur.
  • Geef vaker voorbeelden van uitkomsten en ervaringen van andere organisaties.
  • Laat bedrijven ook zelf vaker vertellen wat ze doen en wat er uit kwam
  • De Raad van Kinderen kunnen de verslagen helpen schrijven en aan anderen vertellen wat je doet.
  • De website, brochure en social media moet niet alleen op volwassenen gericht zijn, maar ook op kinderen.
  • Maak de website van MCF duidelijker en leuker.

Doen

  • Maak het mogelijk dat kinderen en besluitvormers ook tijdens de Raad van Kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan, bijvoorbeeld via een whatsapp-groep en Skype.
  • Vergelijk organisaties met en zonder Raad van Kinderen.

“Bedrijven kunnen wel naar de kinderen luisteren maar als ze er niets mee doen, heef het geen zin”, zegt de Raad van Kinderen, daar zijn wij het volledig mee eens. De komende weken gaan wij jullie adviezen uitvoeren en komen terug naar de klas om te vertellen hoe we dat precies doen.

Lieve kinderen en leerkrachten, heel veel dank voor jullie waardevolle inzichten en harde werk. Het was geweldig om naar jullie adviezen te luisteren en met jullie in gesprek te gaan. Dankzij jullie ideeën kunnen wij ons werk beter doen en nog meer bereiken!

Laurentien van Oranje, oprichter en directeur Missing Chapter Foundation.

MCF

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.