groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Oorlog in mijn buurt

De Tweede Wereldoorlog kwam in de afgelopen weken een stukje dichterbij voor de kinderen van de groepen 8. Dat heeft alles te maken met het project “Oorlog in mijn buurt”. De O.G. Heldringschool is door een oud-leerling gevraagd mee te doen aan dit bijzondere project. De kinderen van groep 8 hebben gesproken met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog uit de Vogelwijk en directe omgeving. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt hebben heel openhartig hun ervaringen en herinneringen aan deze oorlog gedeeld. Dat was een bijzondere ervaring voor allemaal. Voor de kinderen, omdat de verhalen een inkijk geven in wat een oorlog met mensen in hun persoonlijke leven doet. En voor de overlevenden, omdat dit een manier is om hun verhaal levend te houden, zodat niet wordt vergeten wat zij hebben meegemaakt en hopelijk wordt voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

Op 1 april hebben de kinderen van groep 8 verslag gedaan van hun interviews. Een bijzondere bijeenkomst, waarbij ook een groot aantal van de geïnterviewde overlevenden aanwezig was. De kinderen vonden de persoonlijke verhalen erg indrukwekkend. De verhalen geven namelijk een persoonlijke invulling van de effecten die een oorlog op een mensenleven heeft. Niet alleen toen, maar ook nu nog in andere delen van de wereld. De overlevenden vonden het erg mooi dat de kinderen van nu nog steeds geïnteresseerd zijn in wat zij hebben meegemaakt en welk effect dat op hun leven heeft gehad. Zij vinden het belangrijk dat hun ervaringen niet worden vergeten en dat daaruit lessen worden geleerd voor de toekomst. En dit project heeft daaraan zeker een bijdrage geleverd.

IMG_0305DhrVogel-Tomatenlaan

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.