groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Ontruimingsoefening

Donderdagmorgen 17 maart, precies om 10.30 u, loeide de sirene van de alarminstallatie door de school: ontruimen!!Fazantplein
De leerkrachten en de kinderen waren van deze ontruimingsoefening op de hoogte. Op welk tijdstip er ontruimd zou worden, was onbekend.
De brandweer was van te voren ingelicht, zodat zij wisten bij ‘alarm’ niet te hoeven uitrijden naar de O.G. Heldringschool.
Tijdens het loeien van de sirene liepen de leerkrachten met hun groep naar het dichtstbijzijnde schoolplein en gaven door middel van het opsteken van een ‘groepskaart’ (rood(!) of groen) aan of alle kinderen aanwezig waren.
De gehele ontruiming verliep naar wens. In 3 minuten en 34 seconden was de school ontruimd en waren alle ruimten op de drie etages door BHV-ers gecontroleerd op mogelijke ‘achterblijvers’. Andere BHV-ers waren bij de groepsleerkrachten op de pleinen langs geweest om de groepskaarten op te halen.
In de loop van dit schooljaar komt er weer een ontruiming; de collega’s en kinderen zijn dan niet op de hoogte gebracht. Uiteraard zorgen we ervoor dat kinderen van de oefening niet zullen schrikken of angstig zullen worden.
Binnenkort is er voor de BHV-ers van onze school weer de jaarlijkse herhalingscursus waarbij verschillende ontruimingsscenario’s doorgenomen zullen worden; ook krijgen ze –opnieuw- instructie voor het gebruik van de AED. Nu wij op school zelf een AED hebben, is deze instructie helemaal een goede zaak. De BHV-instructeurs komen voor het geven van de cursus naar de O.G. Heldringschool, zodat we oefenen in ons eigen gebouw!
Onze EHBO-ers hebben onlangs hun jaarlijkse EHBO-herhalingscursus ook weer -mèt certificaat- afgesloten.

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.