groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Nieuwsbrief

November 2019 

Nieuws:

Helaas starten we deze Opheld(e)ring met een verdrietig bericht. Vlak voor de herfstvakantie zijn er bij onze collega Maartje Pak (momenteel groep 3a) uitzaaiingen geconstateerd van een eerdere borstkanker. In de vakantie zijn er verdere onderzoeken geweest en zij gaat behandeld worden met een hormoonkuur, in de hoop de tumoren te kunnen stabiliseren.

Het liefst zou Maartje gewoon blijven werken, maar dat is niet verstandig en ook te vermoeiend. Ze is van plan regelmatig wat uurtjes voor extra handen in de klas te gaan zorgen. Met dit voornemen is ze woensdag direct al gestart.

Anne-Marie, met wie Maartje al jaren samen een klas draait, heeft toegezegd tot de kerstvakantie fulltime te zullen werken, zodat er continuïteit blijft in het aanbod van de leerstof. In deze periode zullen we op zoek gaan naar een goede, structurele oplossing, die dan na de kerstvakantie zal ingaan.

Informatieavond groepsouders 15 oktober

Deze avond is zeer goed bezocht; van alle groepen waren er wel 1 of 2 ouders. Het MT heeft verteld waar wij, als school graag hulp bij willen hebben in dit schooljaar (denk aan: Kerst, Uithof, Pasen, sportdag, meester- en juffenfeest, koffie schenken bij op avonden waarop voortgangsgesprekken worden gehouden ed.) We hebben een oproep gedaan om drie ouders te kunnen “benoemen” tot groepsoudervertegenwoordigers, een zgn. Kerngroep. Met deze vertegenwoordigers kunnen we, als MT, overleggen over bijv. financiële zaken en lopende zaken. Aan het eind van de avond hebben zich drie ouders gemeld:

  • Onderbouw: Angenita Sloot, moeder van Dimphey den Heijer (gr. 2b);
  • Middenbouw: Silvana Sels, moeder van Zoë den Heijer (gr. 4b);
  • Bovenbouw: Debby Nas, moeder van Vince Nas (gr. 7a).

Alle aanwezige groepsouders waren het er mee eens dat deze dames, als vertegenwoordigers van de groepsouders, deel uit zouden maken van de kerngroep. Door inzet van deze en de overige groepsouders kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen de “extraatjes” blijven ontvangen die zij andere jaren via de ouderraad ook hebben gekregen.


Ontruimingsoefening

Op donderdag 3 oktober ging onverwachts het alarm af: ontruimen! Alle groepen wisten vlot de school te verlaten. In 3 minuten en 28 seconden stonden alle 440 kinderen buiten! Ze verzamelden zich op één van de pleinen, de leerkracht checkte of iedereen aanwezig was.


Feest!

In de herfstvakantie is onze collega uit groep 5, Ayla van den Akker, getrouwd. Op donderdag 31 oktober hebben we met de beide groepen 5 dit trouwfeest gevierd. De kinderen zagen er met hun corsage feestelijk uit. Het paar is warm onthaald en is uitbundig toegezongen. Het bruidspaar, Ayla en Marjolein, zijn hun wittebroodsweken gestart met een feestelijk ontbijt – met hartjesboterhammen- in de hal van de school. De gymmeester Johan had voor deze dag een speciaal circuit uitgezet voor de groep 5-leerlingen. Voor het bruidspaar en de kinderen was het een onvergetelijke dag.


Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek mochten de kleuters naar een heuse voorstelling van groep 5B kijken over een boekenbus, die een lekke band kreeg. Er werd druk naar een oplossing voor het probleem gezocht. Zo kwamen er o.a. een dokter en een bakker om te helpen. Uiteindelijk werd bedacht dat er misschien in een van de boeken in de bus wel zou staan hoe je een band kon repareren. De acteurs traden op alsof ze dit dagelijks deden en kregen na het zingen van een slotlied een daverend applaus van het publiek. De kleuters hebben genoten van de voorstelling en leefden enorm mee met het oplossen van het probleem. Chapeau groep 5B!


AED

Sinds september 2018 heeft de Vogelwijk de status van 6-minutenzone. Wanneer iemand in onze wijk een hartstilstand krijgt, kan na het bellen van 112 zeer snel hulp geboden worden. De alarmcentrale schakelt niet alleen de GGD in, maar roept ook getrainde burgerhulpverleners uit de buurt op, die binnen 6 minuten na de melding ter plekke kunnen zijn om alvast te beginnen met hartmassage. Daarbij gebruiken ze een AED-apparaat dat met stroomstoten het hart weer op gang kan brengen.

Zo’n AED hangt aan de buitenmuur van de school bij de ingang aan het Fazantplein. Elders – op zes andere locaties in de Vogelwijk is ook een AED-apparaat te vinden.

Voor meer informatie: aedvogelwijk@gmail.com


Stakingsdag 6 november

Op 11 oktober heeft u een brief van de voorzitter van het college van bestuur van de SCOH ontvangen over de ophanden zijnde staking van woensdag 6 november. Als school hebben we geïnventariseerd onder de leerkrachten die werkzaam zijn op woensdag, wie van hen wilde staken op 6 november. Het overgrote deel van de collega’s wenst gebruik te maken van hun stakingsrecht. Dit betekent dat de school op woensdag 6 november gesloten zal zijn. Als OGH-team zijn we solidair met alle andere collega’s hier in Den Haag en in het land. De kwaliteit van het onderwijs kan niet meer gegarandeerd worden wanneer er vanuit het Ministerie niet gehandeld wordt. Wij kunnen als O.G. Heldringschool nog steeds al onze klassen voorzien van een bevoegde leerkracht, hetgeen bij heel veel andere scholen niet het geval is. Wij zijn blij dat we teamleden hebben die – als het even mogelijk is- oproepbaar zijn wanneer er een collega ziek is. Maar ook wij moeten soms een klas verdelen over andere leerjaren, omdat er geen vervanging te vinden is. Voor eventuele opvang van uw kind op woensdag 6 november hebben we contact gezocht met de in onze school gevestigde Naschoolse Opvang van 2Samen. Ouders die hun kind niet kunnen opvangen, kunnen contact opnemen met de dhr. Rutger Kik.


Gruiten

Vanaf dinsdag 12 november krijgen de kinderen wekelijks fruit of groente op school aangeboden.

De vaste groente- en fruitdagen worden:

·         Dinsdag
·         Woensdag
·         Donderdag


Sinterklaas

De Sinterklaascommissie is alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende activiteiten die in november en op 5 december rondom dit feest zullen plaatsvinden. Zeker is dat de Sint en zijn Pieten ook dit jaar de O.G. Heldring school niet voorbij zullen lopen.


Overblijfmedewerkers gevraagd!

Tussen de middag spelen de kinderen onder toezicht van een leerkracht en/of overblijfmedewerkers op de schoolpleinen. Welke moeder, oma, vader of opa zou het overblijfteam kunnen komen versterken? Voor de keren dat u aanwezig bent krijgt u een financiële vergoeding.

Informatie hierover kun u inwinnen bij Mariëtte Verhagen of Natasja van Dongen

 

Nieuws uit de peuterschool:

De peuters zijn de afgelopen weken druk geweest met het thema familie! We weten nu allemaal wie een broertje of zusje heeft en kennen hun Opa’s en Oma’s, ouders, tantes en ooms maar ook hun huisdieren! De meeste peuters hadden namelijk een collage meegenomen met foto’s van hun familie. Vol trots lieten ze dat aan hun vriendjes zien! Verder hebben ze een boekje gemaakt vol knutsels over dit thema! Ook hebben we 4 feestjes gevierd: Sepp is 4 geworden en gaat nu naar de basisschool. Sven, Tui en Thijs zijn 3 jaar geworden en blijven gelukkig nog een jaartje bij ons spelen. Teije heeft ook zijn derde verjaardag en afscheidsfeestje bij ons gevierd. Woensdag 30 oktober zijn we met veel peuters en ouders een boswandeling door Clingendael gaan maken. We zijn op zoek gegaan naar “echte herfstschatten” waar we het Thema Herfst mee kunnen starten!


Nieuws uit de onderbouw:

In groep 1a is inmiddels de herfst ook neergedaald. Er is een echt herfsthoekje met allemaal leeractiviteiten, zoals onder andere, tellen en een rijmspelletje. We hebben prachtige egeltjes van klei geknutseld en mooie, best wel beetje enge spinnen met kleurrijke pootjes. Er zijn ook herfstliedjes geleerd en opzegversjes. Voor Sint Maarten zijn er mooie lampionnen gemaakt. U kunt hier natuurlijk een lichtje indoen als uw kind hiermee loopt tijdens Sint Maarten op maandag 11 november. Met herfstgroet, juf Marjolein


Nieuws uit de middenbouw:

Dierendag groepen 4: vrijdag 4 oktober mochten de kinderen in hun onesie of pyjama met een knuffel naar school komen. Behalve dierendag zaten we ook midden in de Kinderboekenweek. Op deze dag waren er ook weer (groot)ouders die voor wilden lezen in de klas. De kinderen luisterden aandachtig, met hun knuffel in hun hand, naar de verhalen. Ook op andere dagen werd er voorgelezen door ouders of grootouders. Bedankt daarvoor!

In de groepen 3 wordt momenteel aan een heel lekker thema gewerkt: Smakelijk eten. De kinderen leren weer allemaal nieuwe letters, waarmee ze zelf woorden maken. Op de gang staat sinds deze week een klein restaurantje. De kok stelt hier zelf het menu samen met de letters; de gasten lezen het menu en kiezen iets lekkers uit, wat de ober dan weer opschrijft en doorgeeft aan de kok. Zo zijn we spelenderwijs ook nog bezig met het lezen en schrijven.

Volgende week worden alle kinderen ook echte koks: juf Natasja zal een kooklesje geven waarbij ze heerlijke broodjes gaan bakken die ze daarna op mogen eten. Wat leren we veel in groep 3!

We vinden het ook fijn om te zien dat het de kinderen na de herfstvakantie goed lukt om beneden afscheid te nemen van hun ouders en zelfstandig naar boven te komen.


Nieuws uit de bovenbouw:

Groep 7b heeft voor Natuur en techniek gewerkt met het thema `Zintuigen`. Ze hebben proefjes gedan met `Ruik jij wat ik hoor?, optische illusies en de onderzoeksvraag: Kunnen mensen op gehoor hun weg vinden? Voor deze test hebben ze eerst filmpjes over echolocatie bekeken en een test met elkaar gedaan. We zijn benieuwd naar hun bevindingen die ze nog gaan presenteren.

Groep 8 naar museum Meermanno In oktober zijn beide groepen 8 naar museum Meermanno geweest, voor de les ‘Schrijven als een monnik’. De ochtend bestond uit twee delen. Een rondleiding met uitleg door het museum en een ervaring om als een echte monnik met inkt en ganzenveer aan de slag te gaan. Tussendoor konden de kinderen nog even lekker rennen in de tuin achter het prachtige grote ‘huis’. Een zeer geslaagde ochtend.


Belangrijke data:

Maandag 11 november: St Maarten

Donderdag 21 en dinsdag 26 november: Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8

Donderdag 5 december: Sinterklaas op school, alle kinderen vrij om 12.00 UUR!

Vrijdag 6 december: School start om 9.30 uur!

Woensdag 11 december: margedag groepen 8, alleen de kinderen van de groepen 8 zijn vrij!

 

Hartelijke groet,

Ria Schoonenboom, directeur, rschoonenboom@scoh.nl

José Vendel, bovenbouwcoördinator, jvendel@scoh.nl

Mariette Verhagen, middenbouwcoördinator, mverhagen@scoh.nl

Ada Hoek, onderbouwcoördinator, ahoek@scoh.nl

 

 

 

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.