groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Nieuwsbrief

Maart 2020

Algemene zaken:
De tweede week thuiswerk zit erop. Ik kwam vanmorgen de lege school binnen en zag een collega met tranen in de ogen. “Ik mis de kinderen zo”, zei ze. En dat is ook wat het is, de kinderen horen op school te zijn. Hopelijk krijgen we dinsdag duidelijkheid over het vervolg. In de tussentijd gebeurt er ook nog best veel. De leerlingen, veelal begeleid door hun ouder(s), proberen zo goed mogelijk de aangeboden lessen te maken en de leerkrachten doen hun best om op afstand in contact te blijven met de leerlingen en ouders. Dat het soms mis gaat, of even moeilijk is, dat snappen we allemaal. Afgelopen week heb ik ook een paar dagen vanuit huis gewerkt aan een volle tafel. Vriendin thuis werken, kinderen aan tafel met laptop en boeken, zoeken naar inlog van de kinderen, motiveren, vragen beantwoorden….Ik heb respect voor de ouders. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk tussen 10.00 en 12.00 uur online te zijn om vragen te beantwoorden enz. Daarna werken ze uiteraard nog, maar komt de feedback niet direct. ‘s Avonds en in het weekend antwoorden de leerkrachten niet meer.

Schroom niet om ook aan ons feedback te geven. Daar leren ook wij van en dan kunnen we het nog beter doen.

De opvang in school proberen we zo veilig mogelijk te doen voor kinderen en medewerkers. Handen wassen, afstand houden, elke dag worden alle deurknoppen, tafels enz. gedesinfecteerd met Dettol en afspraken maken hoe om te gaan met elkaar. We merken een kleine toename van het aantal kinderen en kijken steeds hoe we dat kunnen managen zonder dat we veel kinderen bij elkaar hebben. Op tijd aan – en afmelden helpt ons daarbij. Gelukkig gaat dat nu beter, bedankt daarvoor.


Afscheid juf Laura de Groot:
Op 31 maart heeft juf Laura, de Intern Begeleider van de bovenbouw, haar laatste werkdag bij ons op school. We zouden de 31ste ook als team afscheid van haar nemen. Helaas gaat dat niet door en organiseren we een ander moment. Juf Laura heeft drie jaar bij ons gewerkt als Intern Begeleider om de leerlingenzorg van de groepen 5 t/m 8 te coördineren. Het voeren van gesprekken en ouders en leerkrachten “meenemen” in de aanpak rondom de bijzondere onderwijsbehoefte van een leerling, was waar juf Laura o.a. goed in was. Inmiddels zijn we op zoek naar een nieuwe Intern Begeleider voor de bovenbouw. De gesprekken met de kandidaten zijn helaas ook uitgesteld.


Overblijfrekening:
Het rekeningnummer van onze overblijfrekening is gewijzigd.
Het nieuwe nummer is NL49ABNA 0870 377 477 t.n.v. Heldring overblijfcommissie.
Wilt u dit aanpassen in uw administratie?


Smartphones en watches
Wij merken dat kinderen op steeds jongere leeftijd een smartphone of smartwatches bij zich hebben.
Wij hebben hier de volgende afspraken over. In de bovenbouw, dus vanaf groep 6, mogen de kinderen deze bij zich hebben maar bij het betreden van de klas om 8.30u gaan ze uit en in de telefoontas die bij de ingang van de klas hangt. Om 15.00u mag deze er weer uitgehaald worden en buiten aangezet. Wanneer de kinderen tussen de middag thuis gaan eten mag de telefoon of watch meegenomen worden. Daarvoor geldt ook, pas buiten aanzetten en bij het betreden van het schoolplein na de pauze, weer uitzetten en in de klas in de telefoontas.
Kinderen tot en met groep 5, onderbouw en middenbouw, mogen geen smartphone of watch meenemen naar school.


Uit de kleutergroepen:
Na de voorjaarsvakantie was de huishoek in onze kleutergroepen veranderd in een ziekenhuishoek…beren, poppen, kinderen én juffen werden met liefde en véél pleisters en verband behandeld in deze hoek. We wilden inhaken op de actualiteit en we hoopten dat het virus een beperkte rol zou spelen…Inmiddels weten we beter en zitten we thuis, leren we filmpjes te maken en te delen, zingen we via de telefoon voor de jarigen en missen we elkaar erg!


Bericht van de dramajuf, Marian van Vorstenbosch:
Toen alles nog gewoon was hebben de kinderen weer verschillende lessen gekregen. De hoogtepunten: Groep 3 heeft zich vermaakt met handpoppen; zelf verhalen maken en spelen voor de
groep! In groep 4 gingen de hoedjes op zodat iedereen zich kon inleven in verschillende personages. Dat je van een sjaaltje van alles kan maken weten de 5de groepers; ze waren erg creatief en toverden rokken, picknickkleedjes, vlaggen enz. tevoorschijn. Bewust omgaan met je gevoel speelt een grote rol in deze lessen. De groepen 6 hebben geoefend in het opbouwen daarvan; in 5 stappen van weinig naar veel gevoel en dan mocht je bij stap 5 ook nog geluid bij maken. Oorverdovend, maar wel leuk om te doen! Groep 7 heeft geschitterd in de rollen van Romeo en Julia. Een heuse balkonscène, een rode roos een veel plezier. Zie foto! Met groep 8 zijn we stevig bezig geweest met het instuderen van dialogen die ze daarna ook nog zelf aangevuld hebben. Met het oog op (hopelijk) de musical een belangrijke oefening. Hopelijk gaan de reguliere lessen binnen niet al te lange tijd weer van start, tot dan hoop ik via Showbie af en toe een opdracht aan de kinderen van groep 3 t/m 8 te kunnen geven. Voor de kleuters ga ik nog een filmpje maken over Schrijfdans waar we nét voor de crisis aan begonnen waren.


Berichten uit de middenbouw:
Groep 4b,
Wat lijkt het alweer lang geleden dat we op de schaatsbaan stonden met elkaar. Wat was het een feest! Een tijd waarin we ook bezig waren met de voorbereidingen van onze maandviering. We hopen dat we dit optreden binnenkort mogen laten zien. We willen jullie via deze weg nogmaals hartelijk danken voor alle hulp die jullie de kinderen thuis bieden tijdens het huiswerk. Samen zijn we een sterk team. Wij kunnen niet wachten om de kinderen weer te zien. Liefs, Dinemarie & Iris


Berichten uit de bovenbouw:
In de groepen 7 zijn de kinderen net als in de andere leerjaren sinds de school gesloten is, gestart met onze `onlineschool` op Showbie. Na wat opstartproblemen met inloggen en accounts die niet wilden werken, zien we een ongekend stijgende lijn in de zelfstandigheid ontstaan. De vragen die we de eerste dag als leerkrachten op ons afgevuurd kregen namen al snel wat af en we zagen hardwerkende kinderen die, samen met hun ouders, een structuur in de dag aanbrachten.


Paasvieringen in school:
We wachten af wat de regering zegt over het opstarten van de scholen. Als we opengaan op 6 april en de scholen weer van start gaan, zullen wij natuurlijk met de kinderen het Paasfeest gaan vieren. In welke vorm we dat zullen doen beslissen we op een later moment.


Sportdag groepen 3 t/m 8:
De geplande sportdag op 15 april hebben we gezien de Corona situatie helaas afgelast!


Koningsspelen-24 april!:
De officiële Koningsspelen zijn dit schooljaar afgelast op 17 april. Maar om toch iets gezelligs te doen met elkaar en om aandacht te geven aan Koningsdag op kleine schaal zullen we op vrijdag 24 april, de dag voor de meivakantie, op school een dag met een Oranje tintje houden. In de groepen 1 t/m 4 zullen we na de pauze van 10 uur gezelschapsspelletjes doen in de groepen. In de groepen 5 t/m 8 zullen in de middag gezelschapsspelletjes gedaan worden.

Belangrijke dagen op een rij

t/m maandag 6 april School gesloten ivm. Corona maatregelen
(witte) donderdag 9 april Paasvieringen en paaslunch op school.

School uit om 14.00 uur!!!

Goede Vrijdag 10 april t/m tweede paasdag 13 april School gesloten i.v.m. Pasen
Woensdag 15 april VERVALLEN!!!! Sportdag groepen 3 t/m 8 HAAG-atletiek terrein Laan van Poot
Vrijdag 24 april 15.00 uur t/m vrijdag 8 mei Nieuwe Opheldering en start meivakantie t/m 8 mei

 

André Hogervorst, directeur ahogervorst@scoh.nl

José Vendel, bovenbouwcoördinator, jvendel@scoh.nl

Mariëtte Verhagen, middenbouwcoördinator, mverhagen@scoh.nl

Ada Hoek, onderbouwcoördinator, ahoek@scoh.nl

 

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.