groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Nieuwsbrief

December 2019 

Donderdag 5 december was het weer zover. Sinterklaas kwam een bezoek brengen aan onze school. Vooraf waren de schoenen al gezet en gevuld, de school was versierd en er was uit volle borst gezongen. Nadat een `nepsint` geprobeerd had de plek van de echte Sint in te nemen, konden we de echte Sint en maar liefst zes pieten begroeten. De Sint heeft iedereen begroet en de kinderen van groep 1 t/m 4 ontvangen in de gymzaal. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hadden lootjes getrokken en surprises met gedichten voor elkaar gemaakt. De surprises zagen er prachtig uit.Als team werden we op 5 december ook verrast door een groot gedicht van de kerngroepouders met een kleine attentie voor elke leerkracht namens alle ouders. Hartelijk dank daarvoor.eOpHeld ring

Bericht uit de peuterschool:Wat een gezellige en drukke maand hebben de peuters achter de rug! Eerst kwam Sint en zijn pieten op school. Dat was superspannend maar we hadden wel van tevoren geoefend hoe dit zou gaan bij groep 2 van juf Willemien! Toen Piet op 5 december ook nog met een zak vol cadeaus in ons lokaal binnenkwam, was het feest compleet! Al snel werden in de klas de geknutselde zakken met verlanglijstjes daarna verruild voor prachtige kerstbomen en engeltjes. Op 18 en 19 december hebben wij kerst gevierd met alle peuters. Eerst werd het kerstverhaal voorgelezen waarna we aan tafel een heerlijk kerstontbijt hebben gegeten. Tot slot kwamen alle ouders om samen met hun kind een kerststukje te maken. Dank overigens voor de hulpouders die deze ochtenden zo gezellig hebben laten verlopen! Ondertussen namen we in december eerst afscheid van Nina die nu in groep 1 zit! Helaas vertrekken ook Nathan en Dorine na de kerstvakantie naar de kleuters. Ze komen allemaal bij elkaar in de klas van juf Marjolein. Heel veel plezier daar. Gelukkig hebben we ook nieuwe peuters mogen verwelkomen: Hidde, Livia, Deyce, Joas en Liam! We wensen alle peuters en hun ouders hele gezellige feestdagen en een super 2020 toe! Tot in het nieuwe jaar!

Bericht uit de onderbouw: Vol verwachting klopt ons hart…. Na 20 jaar intensief gebruik hebben wij voor de groepen 1 en 2 nieuw meubilair uitgezocht. Dit was een heel proces. De leerkrachten van de onderbouw hebben zich laten informeren en zijn op bezoek geweest bij een bedrijf voor kleutermeubilair. Hierna is er een weloverwogen keuze gemaakt.

Op 14 februari 2020 is het zover dat het nieuwe meubilair geleverd wordt. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 kijken er erg naar uit! De kinderen van deze groepen zijn op vrijdag 14 februari vrij zodat wij de lokalen kunnen inrichten. Op maandag 17 februari komen de kinderen dan in hun ‘nieuwe’ lokaal. Het “oude” meubilair gaan we voor een klein bedrag, te koop aanbieden. Hierover hoort u later meer!

Bericht uit de middenbouw: Groepen 4: Wat was het fijn om Sinterklaas en zijn pieten in de school te ontvangen. De kinderen mochten voor hen zingen en sommige kinderen mochten naar hen toekomen. Ze kregen allemaal een kadootje en pepernoten. Ook de speciale pietengym was heel leuk. Maandviering en Kerst in groep 4a: Groep 4a mocht de maandviering verzorgen. Het thema was ‘Vrede’. Alle kinderen hebben goed meegedaan. Velen hebben mooi voorgelezen. Het was best spannend met ouders die kwamen kijken. En toen was het al snel Kerstmis. Een heerlijke kerstlunch op school, mooie knutsels, samen kerstliederen zingen bij de levende kerststal, een kerststukje maken en een oliebol eten maakten het kerstfeest tot een groot feest. De vakantie kan beginnen!

Bericht uit de bovenbouw: Groep 7b heeft net als groep 7a (nu 8a) vorig jaar, meegedaan aan het project Kunst Verbindt. De groep heeft 4 activiteiten/voelborden gemaakt. Ze zijn hier enthousiast mee bezig geweest en hebben met juf Corinne en twee vrijwilligers geboord, geverfd, geschroefd en getimmerd.  De borden zijn aangeboden aan twee afdelingen in Woonzorgcentrum Uitzicht. De ouderen waren er erg blij mee.

School in kerstsfeer brengen vrijdag 6 december: Op vrijdag 6 december stond er een grote groep ouders klaar om de school in kerstsfeer om te toveren. De grote boom, de prachtig stal en de versierselen overal in de school hebben een plek gekregen.  De school zit er mooi, sfeervol uit. Dank aan alle ouders die ons deze ochtend hebben geholpen!

Kerst op school: Op donderdag 19 december stond op het plein een levensechte kerststal en was de ingang van de school prachtig versierd. Kinderen en ouders stapten vol verwachting het kerstfeest tegemoet. Later op de dag woonden alle kinderen en collega’s de sfeervolle kerstviering in de gymzaal bij. Foto’s van de viering zijn u reeds via Schoolinfo toegestuurd. Met dank aan Lotte Philipsen die deze fotocollage voor ons heeft gemaakt! Opbrengst Goede doel Kerst: 79 dozen!!!

Vrijdag 20 december kerstliedjes op het IJsvogelplein: We hebben het kerstfeest op school afgesloten met het zingen van kerstliedjes op het schoolplein. Het was een sfeervol samenzijn met een levende kerststal, live muziek, kinderen, collega’s ouders en buurtgenoten. Wij wensen iedereen mooie feestdagen en een heerlijke vakantie toe!

Belangrijke data:
Maandag 6 januari 2020 Eerste schooldag nieuwe jaar
Dinsdag 7 januari MR-vergadering
Woensdag 15 t/m dinsdag 28 januari CITO-toetsen groep 3 t/m 7
Woensdag 29 januari Margedag groepen 1 t/m 8 alle kinderen vrij!
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari Stakingsdagen??***
Vrijdag 31 januari Nieuwe Opheldering
Vrijdag 14 februari Kleuters vrij i.v.m. inrichting lokalen nieuw meubilair
***informatie hierover krijgt u in de eerste week na de vakantie

Hartelijke groet,
Ria Schoonenboom, directeur, rschoonenboom@scoh.nl
José Vendel, bovenbouwcoördinator, jvendel@scoh.nl
Mariette Verhagen. middenbouwcoördinator, mverhagen@scoh.nl
Ada Hoek, onderbouwcoördinator, ahoek@scoh.nl

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.