groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Aanpak NAR

In de afgelopen maanden hebben alle collega’s zich de werkwijze van ‘leerKRACHT’ eigen gemaakt. Wekelijks komen drie verschillende teams bijeen en bespreken met elkaar diverse onderwijsinhoudelijke thema’s.
Eén van de teams heeft zich bezig gehouden met de gedragsregels. Deze zijn opnieuw geformuleerd en zullen op een kindvriendelijke manier aangeboden gaan worden.
Het symbool, horend bij deze aanpak, is een narrenmuts met drie punten.
Bij iedere mutspunt staat een letter: N-A-R.

NAR
de N staat voor netjes;
de A staat voor aardig;
de R staat voor rustig.

 

Direct na de meivakantie gaan we de aanpak N-A-R introduceren bij de kinderen en ook direct toepassen.
Er zijn algemene afspraken ‘Zo gaan we met elkaar om….’ die overal gelden èn er zijn speciale afspraken voor op het schoolplein. Deze afspraken zijn toegespitst op de leeftijd van de kinderen, voor onder-, midden- en bovenbouw.

We gaan er vanuit dat alle afspraken nageleefd worden, maar hebben toch een regeling bedacht die gehanteerd gaat worden bij het overtreden van de overbekende schoolregels.
We gaan werken met gele, oranje en rode kaarten. Een gele kaart is een waarschuwingskaart. Krijg je snel na een gele kaart opnieuw een kaart, dan worden de ouders op de hoogte gesteld, zodat we samen – ouders en leerkracht- kunnen werken aan verbetering van het gedrag.

Zo gaan we met elkaar om…

Netjes

 • We gaan netjes om met het buiten-speelmateriaal
 • We praten netjes tegen elkaar
 • We houden onze school netjes, opgeruimd en gezellig
 • We wensen elkaar goedemorgen
 • Leerkrachten spreek je aan met juf of meester
Aardig

 • Wij respecteren elkaar
 • We spreken elkaar aan bij naam
 • Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de school
 • Wij geven en ontvangen graag complimenten
 • We doen aardig tegen elkaar
 • Wij helpen elkaar
Rustig

 • Wij gedragen ons in de school
 • Wij lopen rustig door de school
 • Wij praten rustig tegen elkaar
 • Wij worden op de goede manier rustig
 • Je boos voelen mag! Maar wij doen dit op de juiste manier

 

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.