groepen
nieuws
agenda
Maand archief
facebookTwitter

Maandviering groep 7A

De kinderen uit groep 7A hadden aan het eind van het jaar nog een maandviering voorbereid voor de andere bovenbouwklassen. Het thema van de maandviering was ‘Wie ben ik’. We begonnen met het spelletje ‘Tik, tik, wie ben ik?’. Martijn was hier erg goed in. Ook juf Daniëlle mocht het proberen en haar lukte het aardig.

Na het spelletje volgde het gebed. Daarna hadden een aantal kinderen een selfie of kunstwerk van het Kunstkabinet meegenomen en vertelden ze over een goede eigenschap van zichzelf. Toen zij klaar waren zongen we het lied ‘Respect’, want uiteindelijk is het belangrijk dat je respect hebt voor ieders persoonlijkheid! Na dit lied kwamen er een paar tweetallen naar voren die over hun goede eigenschappen vertelden en tot slot hadden een paar kinderen een gedichtje over identiteit voorbereid.

Alle kinderen hadden zich erg goed voorbereid! Aan het eind van de maandviering keken we vooruit naar wat er nog ging komen. Voor sommigen een spannende laatste 3 weken, omdat ze na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. We wilden in ieder geval alle kinderen (en ouders) alvast een fijne zomervakantie toewensen. Nance gaat op bezoek bij tante Rita en op dit nummer hebben alle kinderen gedanst, eerst alleen de leerlingen uit groep 7A, daarna (bijna) alle bovenbouwkinderen (en juffen en meesters!).

Voor de foto’s én filmpjes van het liedje over tante Rita kunt u op onderstaande link klikken.

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.