groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Vakanties

U wordt dringend verzocht rekening te houden met de volgende vakantiedata. Het is niet de bedoeling dat de kinderen buiten deze data van school verzuimen. Mocht dat echter voor het gezin onoverkomelijke problemen opleveren, neemt u dan ruim van tevoren contact op met mevrouw R.Schoonenboom en de betrokken leraar.

Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplicht-ambtenaar.
Meer informatie over de regelgeving omtrent verzuim is te vinden in deze brochure.

Hier kunt u een aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek downloaden. Vult u het formulier helemaal in en lever het in op school. N.a.v. dit formulier zal uw aanvraag wel of niet worden goedgekeurd.

 

Vakanties 2019-2020 

Prinsjesdag Dinsdag 17.09.2019
Herfstvakantie Maandag 21.10.2019 t/m vrijdag 25.10.2019
Kerstvakantie Maandag 23.12.2019 t/m vrijdag 03.01.2020
Voorjaarsvakantie Maandag 24.02.2020 t/m vrijdag 28.02.2020
Goede Vrijdag Vrijdag 10.04.2020
Tweede Paasdag Maandag 13.04.2020
Meivakantie Maandag 27.04.2020 t/m vrijdag 8.05.2020
Hemelvaart en de dag erna Donderdag 21.05.2020 t/m vrijdag 22.05.2020
Tweede Pinksterdag Maandag 01.06.2020
Zomervakantie Maandag 20.07.2020 t/m vrijdag 28.08.2020

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: school@heldring.scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.