groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Rapporten

Wij informeren de ouders/verzorgers op verschillende momenten per jaar over de vorderingen van un kind(eren):

  • tijdens een voortgangsgesprek (in november);
  • door middel van schriftelijke rapportages en de daarbij behorende mondelinge rapportbesprekingen (rapport 1 in februari; rapport 2 in juni/juli)

De schriftelijke rapportagemomenten sluiten goed aan op de toetsperioden van het Cito Volgsysteem (LVS-toetsen; LeerVolgSysteem). Het rapportagemoment in februari geeft ons de mogelijkheid om de resultaten van de LVS-toetsen direct te bespreken met de ouders. Januari is een belangrijk peilmoment van ons leerlingvolgsysteem. De leerlingen van groep 8 maken de meeste Citotoetsen in november. Voor het schooladvies Voortgezet Onderwijs zijn (vooral) de Citoscores van Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde in de groepen 6 t/m 8 van belang.

In groep 8 vervallen de rapportgesprekken; er is een adviesgesprek Voortgezet Onderwijs in januari.

Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn er vier geplande gespreksmomenten met de ouders:

  • een startgesprek waarin u als ouder over uw kind vertelt;
  • een voortgangsgesprek in november;
  • tweemaal een gesprek om de rapporten te bespreken.

Via onderstaande informatiekaart lichten wij het rapport toe. U kunt deze eenvoudig downloaden of digitaal lezen.

Informatiekaart bij de rapporten van groep 4 t/m 8

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.