groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Privacy reglement

Privacy reglement
Sinds schooljaar 2013-2014 heeft de SCOH en dus ook de O.G. Heldringschool een privacy reglement.
In dit reglement wordt genoteerd met welk doel persoonsgegevens bewaard wordt, met welke termijn en wie er allemaal toegang hebben tot die informatie.
Het privacy reglement is hier terug te vinden. Onze AVG folder vindt u hier.

Mochten er nog vragen zijn dat kan er altijd contact met school worden opgenomen.

Tevens willen we aangeven dat we binnenkort gaan meedoen met het Haags Elektronisch Leerling Dossier. Doel van dit ELD is de samenwerking tussen de verschillende instellingen (u moet dan denken aan de scholen, de centra voor jeugd en gezin, de jeugdgezondheidszorg, de politie, etc.) nog meer te versterken, zodat kinderen die dat nodig hebben niet tussen wal en schip raken. Wij zijn blij dat we hieraan gaan meedoen, omdat we zo nog beter de zorg voor onze leerlingen kunnen vormgeven.

Gedragsregels sociale media
Vanaf schooljaar 2014-2015 beschikt de SCOH over vaststaande regels omtrent Sociale Media. Deze regels zijn ook door alle ouders te raadplegen. De gedragsregels zijn hier te vinden.

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Realisatie schoolwebsite: HetSchoolvoorbeeld.nl.