groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Gezonde school

De OGH-afspraken m.b.t. het eten en drinken op onze school.

Steeds vaker is er in de media aandacht voor kinderen met problemen rondom het eet- en drinkgedrag. Kinderen krijgen via hun eten en drinken veel te veel suikers, vetten, kleur-, geur- en smaakstoffen binnen. Deze –veelal- onnodig toegevoegde ingrediënten zijn voor kinderen niet gezond en kunnen een slechte invloed hebben op de gezondheid van kinderen nu of in de toekomst.

Als school zijn we van mening dat wij ook op dit gebied de kinderen bewust moeten leren omgaan met hun lichaam en gezondheid. Goed eten en drinken is daar een onderdeel van. Om deze reden hebben wij op school het volgende met elkaar afgesproken:

Kleine pauze, 10 uur
Het zogeheten tien-uur-hapje bestaat uit het eten van een simpel stuk fruit/ groente of een boterham. Wij krijgen drie keer per week groente en/ of fruit aangeleverd (gruiten). Drie keer in de week krijgen de kinderen dus al groente of fruit op school. Op deze dagen is het niet nodig om de kinderen iets extra’s mee te geven. Welke dagen dat zijn en welk gruit er dan uitgedeeld gaat worden, kunt u wekelijks op de Schoolinfo terug vinden. Is er een keer iets bij dat uw kind echt niet lust dan kunt u voor die dag een stukje fruit of groente van thuis meegeven.

Op school drinken de kinderen melk of water. Ieder kind heeft een bidon die gevuld mag worden, zodat de kinderen bij het tien-uur-hapje, bij het overblijven of tussendoor volop kunnen drinken.

De kinderen die zich voor schoolmelk in de kleine pauze hebben opgeven, krijgen iedere dag rond 10 uur 0,20 liter halfvolle melk. De melk wordt verstrekt door Campina. Speciale formulieren voor aanmelding zijn verkrijgbaar bij de administratie op school.

Betaling wordt door Campina zelf geregeld. U ontvangt hiervoor een acceptgiro.

 

Overblijven
Op onze school eindigt de ochtendschooltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor

alle groepen om 11.45 uur. De lessen beginnen weer om 12.45 uur ( met uitzondering van de groepen 1 t/m 4 op vrijdag).

Dit betekent een uur pauze tussen de middag. In die tijd is het mogelijk uw kind thuis te laten eten. Voor veel kinderen is dat een prettige onderbreking van hun schooldag. De kinderen mogen dan pas vanaf 12.35 uur terug zijn op het plein.

Het is ook mogelijk om op school over te blijven. De kinderen eten in hun eigen klas onder leiding van hun eigen leerkracht, Bij het lunchen op school gaan wij er ook vanuit dat u, als ouders, voor een gezonde lunch voor de kinderen zorgt. De lunch aanvullen met allerlei chocoladerepen, koeken, chips en ander soort onnodige toevoegingen is niet gewenst.

Het is niet toegestaan dranken in (thermo) bekers mee te nemen, deze veroorzaken regelmatig geknoei en zijn niet praktisch voor de kinderen en de leerkrachten.

Heeft uw kind een speciaal dieet of zijn er andere bijzondere omstandigheden voor uw kind van toepassing dan kunt u dat altijd aangeven bij de leerkracht.

 

Feest of traktatie
Wat doen we dan met een feest of een traktatie? Ook hierbij vragen we u om een bewuste keuze te maken. Een koekje of snoepje mag best een keer, maar bedenk daar wel bij dat er in een groep ongeveer 29 keer per schooljaar iemand trakteert… Een bescheiden traktatie wordt dan door de school geadviseerd.

Ook tijdens feestelijkheden op school (Sint, Kerst, Pasen, juffenfeest ed.) krijgen kinderen op school heus wel eens iets lekkers, maar we proberen daar altijd een zo goed mogelijke keus in te maken,. Voor tips voor leuke, gezonde traktaties verwijzen wij u graag naar:

Wij hopen dat we nu alle eerder gemaakte afspraken ( zie ook schoolgids 2015/2016) weer helder hebben. We hopen dat wij er, samen met u als ouders, voor kunnen zorgen dat wij een ‘gezonde school’ kunnen zijn.

Team O.G.Heldringschool

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.