groepen
nieuws
agenda
Maand archief
facebookTwitter

Feestelijke afsluiting projectperiode

Dinsdagmiddag 19 april was het een komen en gaan van ouders en belangstellenden die een kijkje kwamen nemen in de school. De leerlingen zelf leidden hen rond door de school. In ieder lokaal was werk van de kinderen uitgestald, zodat duidelijk te zien was op welke wijze er in de groep gewerkt was met het thema ‘Onder de grond’.

Zie HIER alle foto’s.

Ook waren overal ‘kunstproducten’ van de leerlingen te bezichtigen en lagen de zgn. kunstmappen ter inzage. Dit schooljaar hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wekelijks op de woensdagmorgen als creatieve les ‘Kunststroom’. Volgens een opgesteld plan werken ze dan gedurende het schooljaar met verschillende materialen, zowel twee- als driedimensionaal. In de kunstmap van iedere leerling wordt het uiteindelijke resultaat of een foto ervan bewaard.

PRJECT

De gezellige sfeer tijdens deze afsluiting was mede te danken aan de activiteiten verzorgd door de Ouderraad. Beneden in de grote hal kon een sapje gedronken worden en op elke etage van de school waren er plekken waar geknutseld kon worden. Er werden gezonde snacks, ’s middags gemaakt door de kinderen, geserveerd en de muziek van de muzikant was door heel de school te horen. Onze drama-juf Marian van Vorstenbosch liet met kinderen zien wat er zo al gebeurt tijdens de dramalessen.

De speurtocht door de school heen maakte dat alle kinderen een bezoekje brachten in de diverse lokalen.

De start van de festiviteiten vond – in het bijzijn van veel kinderen, collega’s en ouders – plaats op het Archeoplein met de officiële onthulling van de Archeowand  en het kunstwerk ’32 Vogels’ van glas.

Hiervoor waren speciaal aanwezig:

* Wethouder Joris Wijsmuller

* Corien Bakker en de andere medewerkers van de Archeologische Dienst

* Maria Roosen, kunstenaar van de ’32 vogels’

* Hans Klompenhouwer, architect van het schoolgebouw.

Wethouder Joris Wijsmuller was gevraagd om aanwezig te zijn als afgevaardigde van de Haagse gemeenteraad.

Dankzij gelden die de gemeente Den Haag beschikbaar heeft gesteld hebben wij zo’n prachtig, functioneel schoolgebouw, zo’n kleurrijk kunstwerk en zo’n aantrekkelijke, educatieve Archeowand kunnen realiseren! Wij hebben hem gevraagd onze dank over te brengen.

Corien Bakker en andere medewerkers van de Archeologische Dienst van de gemeente Den Haag hebben zich, om voor ons het verleden te laten herleven, ingezet voor het tot stand komen van de educatieve Archeowand. Op deze wand is het profiel van de gelaagdheid van de bodem in ons gebied te zien met daarop verschillende vondsten. Zo wordt de opeenvolging van Bronstijd –  IJzertijd – Romeinse tijd – Middeleeuwen duidelijk gevisualiseerd. Ook in de vitrines ligt prachtig materiaal, waarvan de kinderen onder de indruk zijn èn enthousiast van raken. De hoekvitrine gaat gebruikt worden om door kinderen gemaakte objecten rondom het thema ‘cultureel erfgoed’ te laten zien. Er staan nu aardewerken potten in.

Aan het kunstobject ’32 Vogels’ van Maria Roosen, hebben kinderen volop meegewerkt. Het hele proces van het tekenen, het schilderen, het blazen in Tsjechië tot aan het monteren voor de ramen op de eerste en tweede etage in de vrije ruimte boven de hal, is vastgelegd in een

prachtige boekwerk. De kinderen die met Maria aan dit kunstobject hebben gewerkt, hebben een exemplaar gekregen.

Hans Klompenhouwer, architect, werd nogmaals bedankt voor dit mooie, functionele schoolgebouw, geheel ontworpen in de stijl van de Nieuwe Haagse School en daardoor zo passend in deze Vogelwijk.

De geslaagde vormgeving van de Archeowand, in samenspraak met Corien Bakker, is mede ook door zijn adviezen tot stand is gekomen.

Na dit officiële gedeelte ging iedereen een ‘rondje school’ doen, waar d.m.v. werkstukken van de leerlingen duidelijk werd dat Kunst en Archeologie belangrijke thema’s zijn binnen onze school.

Ria Schoonenboom

20 april 2016

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.