groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

2 Samen

Plaats
Naschoolse opvang (NSO) 2Papegaaien is gevestigd op de zolder van de Pastoor van Ars school, haviklaan 1. 2Lepelaars is gelegen aan de Haviklaan 2.

Openingstijden
2 Papegaaien en 2Lepelaars zijn geopend op normale schooldagen (ma,di,do) van 15.00 uur tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag vanaf 12.15/11.45 uur tot 18.00 uur. Indien u hiervoor interesse hebt, kunt u dit vermelden op het inschrijfformulier. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar via de website van 2Samen.

Vakantieregeling
Gedurende vakanties is de NSO geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Dit geldt tevens voor de incidentele dagen waarop de Heldringschool, in verband met nascholing, gesloten is. Op de gebruikelijke nationale feestdagen is het centrum gesloten. U kunt uw kind ook inschrijven om alleen tijdens de vakanties te komen spelen.

De visie ten aanzien van de naschoolse opvang
De tijd na school is voor de kinderen vrije tijd. Het spelen in hun vrije tijd staat centraal, zowel binnen als buiten de deuren van het centrum. We proberen ervoor te zorgen dat er een evenwicht is tussen het bieden van vrij spel en georganiseerde activiteiten. Indien het, na een verzoek van de ouders, mogelijk is, bieden we ook de mogelijkheid zelfstandig of georganiseerd clubs of verenigingen te bezoeken. De invulling van de activiteiten wordt zoveel mogelijk overgelaten aan wat de kinderen zelf aangeven. Niets moet en veel mag.
De begeleidsters van de NSO zorgen voor een gezellige, huislijke sfeer, (sociale) veiligheid en hygiëne. De zelfstandigheid van de kinderen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Een verdere uitwerking van deze visie staat uitgebreid beschreven in het pedagogisch werkplan van het centrum. Dit plan is voor iedere ouder ter inzage op het centrum aanwezig.

Hoe ziet de groep eruit?
In school zijn 4 ruimtes ingericht voor de kinderen van groep 1 tot en met 8.
Er zijn twee ruimtes voor de kinderen van groep 1 en 2. Naast een gezellige grote tafel, waar elke dag samen wat gedronken en gegeten wordt, zijn er verschillende hoeken ingericht. Zo kan er worden gespeeld in de poppen- en verkleedhoek. In de leeshoek kan al zittend op heerlijke kussens een boekje worden gelezen en er is ruimte om te knutselen en te tekenen. Uiteraard zijn er ook autootjes en legoblokken om mee te spelen.
Er zijn twee ruimtes ingericht voor de groepen 3 tot en met 8. Hier staat ook een grote tafel waar aan gegeten en geknutseld kan worden. Er is een  t.v. en een spelletjescomputer aanwezig. Ook is er speelgoed zoals constructiespeelgoed aanwezig en er zijn gezelschapsspelletjes.

En natuurlijk wordt er veel buiten gespeeld.
De oudste mogen, na toestemming van de ouder of verzorger, met beperkt toezicht op het plein spelen. Alle andere kinderen blijven voortdurend onder toezicht van de begeleidsters.

Bij 2Lepelaars vertoeft buitenschoolse opvanggroep ‘de Adelaars’. Dagelijks worden er 20 kinderen van 4 tot 12 jaar op een leuke zolder opgevangen. De vaste creatieve pedagogisch medewerkers creëren hier een huiselijke en gezellige sfeer.
De groep is van alle gemakken voorzien met een compleet ingerichte keuken, dakterras en airco. Voor de kinderen is er voldoende te doen na een drukke schooldag; er is onder meer een gezellige poppenhoek, een computer en zelfs een heuse voetbaltafel.
Op de buitenspeelplaats kunnen de kinderen fietsen, met ‘auto’s’ rijden, met ballen spelen en spelletjes doen met de medewerkers. Verder worden er ook uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld de speeltuin, het bos of het strand.

Activiteiten
2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties.

Overdracht
Tijdens het ophalen van uw kind wordt er altijd verteld hoe de dag is geweest en kunt u eveneens informatie over uw kind doorgeven. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk de opvang aan te laten sluiten bij de wensen van zowel de kinderen als van de ouders. Het ophalen van uw kind is gedurende de hele middag mogelijk. Wel verzoeken we de ouders vriendelijk zo veel mogelijk rekening te houden met geplande activiteiten zoals vaak op woensdagmiddagen en tijdens de vakanties het geval is.

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Realisatie schoolwebsite: HetSchoolvoorbeeld.nl.